Индекси индустријске производње, август 2020.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у августу 2020. године, у поређењу са јулом 2020. године, већа је за 2,2%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у августу 2020. године, у поређењу са августом 2019. године мања је за 10,4%.


У августу 2020. године у односу на јул 2020. године, десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 20,4%, енергије за 8,4%, капиталних производа за 4,2% и интермедијарних производа за 3,4%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 8,6%.


У августу 2020. године у односу на август 2019. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 68,2%, док је производња производња енергије мања за 4,4%, капиталних производа за 6,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 16,5% и производња интермедијарних производа за 18,3%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у августу 2020. године у поређењу са јулом 2020. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 7,4%, у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 6,3%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 0,8%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у августу 2020. године у поређењу са августом 2019. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи пад од 7,2%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 7,7% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 19,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ