Биланс природног гаса, 2019.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Укупан увоз природног гаса у Републику Српску у 2019. години износио је 59 916 000 Sm3, док је за финалну потрошњу у истој години била расположива количина од 52 134 000 Sm3.


Највећи финални потрошач је индустрија са учешћем од 91,7%, слиједе домаћинства са 4,6%, остали потрошачи са 3,2% и саобраћај са 0,4%.


У оквиру финалне потрошње природног гаса у индустрији, највише учествује област обојених метала са 96,8% док се у свим осталим индустријским областима укупно потроши 3,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ