Биланс електричне енергије, 2019.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Бруто производња електричне енергије у 2019. години износила је 7 782 GWh, од чега је у термоелектранама произведено 5 554 GWh или 71,4%, у хидроелектранама 2 155 GWh или 27,7%, док је остала производња износила 73 GWh или 0,9%.


У структури финалне потрошње, домаћинства учествују са 48,1%, индустрија са 26,7%, остали потрошачи са 22,9%, док потрошња у области грађевинарства, саобраћаја и пољопривреде износи укупно 2,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ