Биланс угља, 2019.

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

Укупна производња угља у 2019. години износила је 6 819 156 t, од чега на произведњу мрког угља отпада 2 044 936 t, а на лигнит 4 774 220 t.


Од укупно расположиве количине угља (бруто домаћа потрошња), за производњу енергије троши се 94,7%, а за финалну потрошњу 5,3%. За производњу електричне енергије троши се 98,9%, а за производњу топлоте 1,1% угља.


У структури финалне потрошње, индустрија учествује са 67,9%, домаћинства са 19,6%, остали потрошачи са 12,2%, док потрошња у области пољопривреде и грађевинарства износи 0,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ