Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци), 2019.

 

 

 

 

                                                  

 

У 2019. години, било је 8 079 активних предузећа и 17 925 предузетника који тржишно послују, од чега је 32,8% пословало у подручју Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала, док структура запослених показује да је од oко 194 хиљадe запослених лица, 39,8% ангажовано у подручјима индустрије.


Највеће трошкове рада по запосленом имала су предузећа и предузетници у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 27 167 КМ и Информације и комуникације 25 631 КМ, а најмање у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и услуживања хране; хотелијерство и угоститељство, 8 687 КМ.


У стварању додате вриједности по факторским трошковима највеће учешће имала су предузећа и предузетници из подручја Прерађивачка индустрија 23,7%, Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала 21,4% и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 9,0%.


Највећа додата вриједност по запосленом лицу, као мјера продуктивности рада, остварена је у подручју Пословање некретнинама 83 029 КМ, затим у подручјима Информације и комуникације 70 052 КМ и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 56 203 КМ.


Просјечна бруто оперативна стопа, односно стопа профитабилности нефинансијске пословне економије у Републици Српској у 2019. години износила је 14,5%. Највеће стопе профитабилности постигнуте су у подручјима Пословање некретнинама 55,2%, Умјетност, забава и рекреација 40,3% и Информације и комуникације 35,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ