БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2020. (друго, измијењено издање)