Клање стоке и живине у кланицама, август 2020.

 

 

 

 

 

Током августа 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, повећан је број закланих говеда за 148,4%, као и свиња за 5,2%, односно смањен број заклане живине за 5,7% и оваца за 22,9%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 217,4% и свиња за 17,7%, као и смањење нето тежине заклане живине за 3,4% и оваца за 19,4%.


У поређењу са претходним мјесецом, током августа 2020. године забиљежено је повећање бројa закланих говеда за 202,3% и свиња за 57,0%, као и смањење броја заклане живине за 3,1% и оваца за 32,5%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих говеда за 257,5% и свиња за 60,8%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 5,3% и закланих оваца за 27,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ