Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2020.

 

 

 

 

 

Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологи-јама у предузећима, спроведеног у 2020. години, показују да 99,5% предузећа има приступ Интернету, при чему 99,3% користи један од типова фиксне широкопојасне Интернет конекције.

 

Преносиве уређаје који омогућавају мобилну Интернет везу, својим запосленим за пословне потребе, обезбјеђује нешто више од половине предузећа (55,1%).

 

Веб-стрaницу има 60,6% предузећа, а cloud computing услуге плаћа само 6,6% предузећа.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ