Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2019.

 

 

 

 

 

 

Предузећа су се у 2019. години снабдјела са укупно 13 476 806 000 m³ воде, од чега у подручју (B) Вађење руда и камена са 3 054 000 m³ (0,02%), у подручју (C) Прерађивачка индустрија са 9 488 000 m³ (0,07%) и у подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација са 13 464 264 000 m³ (99,91%).


У 2019. години коришћено је укупно 13 476 772 000 m³ воде, од чега 99,89% за производњу.


У 2019. години у реципијенте је испуштено укупно 10 671 000 m³ коришћене воде, од чега 6,1% у земљу, 13,5% у јавну канализацију и 80,5% у површинске воде. Од укупно испуштене воде, 22,8% потиче из подручја B, 61,2% из подручја C и 16,0% из подручја D. Највећа количина отпадне воде потиче из области Вађење руда метала, 2 258 000 m³ или 21,2% од укупне количине испуштене воде. Од укупне количине испуштене воде, пречишћено је 7 337 000 m³ или 68,8%, док је непречишћене отпадне воде било 3 334 000 m³, или 31,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ