Јавна канализација, 2019.

 

 

 

 

 

 

Системом јавне канализације у 2019. години испуштено је укупно 26 760 000 m³ отпадних вода, што је за 1,7% мање у односу на 2018. годину.


Од укупне количине 21 057 000 m³ или 78,7% чиниле су отпадне воде из домаћинстава. Најмање отпадних вода потичe из сектора пољопривреде, шумарства и рибарства, 67 000 m³, што чини 0,3% од укупне количине испуштених вода.


У 2019. години у водотоке је испуштено 3,5% мање непречишћених отпадних вода него претходне године, односно 21 329 000 m³, што чини 79,7% од укупне количине испуштених отпадних вода.


У 2019. години било је 2 936 000 m³ пречишћених отпадних вода што је повећање од 3,3% у односу на 2018. годину. Од укупно пречишћених отпадних вода, 2 706 000 m³ или 92,2% третирано је секундарним поступком, док је преостала количина пречишћена терцијарним третманом.


Дужина канализационе мреже у 2019. години износи 1 846 km, а евидентирано је 131 697 канализационих прикључака.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ