Јавни водовод, 2019.

 

 

 

 

 

 

Јавни водоводи су у 2019. години захватили укупно 97 252 000 m³ воде, што је за 0,7% мање него у 2018. години.


Из јавних водовода корисницима је у 2019. години испоручено укупно 55 613 000 m³ воде. Искључујући сопствену потрошњу и друге облике ненаплаћене овлашћене потрошње, укупнa количина испоручене воде мања је за 2,8% у поређењу са претходном годином. Домаћинствима је уступљено 40 521 000 m³ или 0,2% више воде него 2018. године. Укупни губици у водоводној мрежи износили су 42 299 000 m³ или 43,5% од укупно захваћене воде.


У 2019. години дужина разводне мреже износи 6 708 km. Забиљежено је 253 634 водоводних прикључака, 31 уређај за припрему воде за пиће, 28 таложника, 48 филтерa, 131 хлоринатор и 7 осталих уређаја.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ