Произведени, прикупљени и одложени отпад, 2019.

 

 

 

 

 

 

Количина произведеног комуналног отпада у 2019. години износила je 399 826 t. Јавна комунална предузећа прикупила су 275 858 t отпада, што је за 2,2% више него у 2018. години. Од укупне количине, највише је прикупљено осталог (мијешаног) комуналног отпада, 261 037 t или 94,6%. Прикупљено је 2 491 t амбалажног отпада чији је удио у укупно прикупљеном отпаду 0,9%.


У 2019. години, на евидентирана одлагалишта трајно је одложено 321 178 t отпада, што је за 9,0% више него претходне године. На други начин одстрањено је 169 t, док је на прераду и даље коришћење предато 2 929 t отпада. Евидентирано је 36 одлагалишта отпада.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ