Трошкови за заштиту животне средине, 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупни трошкови за заштиту животне средине у подручјима индустрије (B, C, D и E36) и специјализованих произвођача услуга за заштиту животне средине (E, области 37, 38 и 39), у 2019. години износе 101 797 000 КМ, што је за 24,7% мање него у 2018. години. Од тога, 50,0% или 50 912 000 КМ чине остварене инвестиције, а 50,0% или 50 885 000 КМ су текући трошкови за заштиту животне средине.


Посматрано по областима заштите животне средине, највећа издвајања у 2019. години биљеже се у области заштите ваздуха, 43,7% и области управљања отпадом, 41,7% од укупних трошкова.


Укупно остварене инвестиције у 2019. години мање су за 41,5%, а текући трошкови већи за 5,8% у односу на претходну годину. Од укупно остварених инвестиција у заштиту животне средине 97,7% остварено је као инвестиција на крају производног процеса, а преосталих 2,3% чине инвестиције у интегрисане технологије. Од укупних текућих трошкова, 74,9% се односи на интерне текуће трошкове, док је 25,1% издвојено за услуге заштите животне средине, односно као екстерни текући трошак.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ