Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, II тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у другом тромјесечју 2020. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 24,2%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 21,0% а обим рада, исказан у тонским километрима је мањи за 18,5%.


Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 82,5%. Пређени километри аутобуса мањи су за 82,0%, а обим рада, исказан у путничким километрима мањи је за 77,5%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду април-јун 2020. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 5,2%, a број превезених путника мањи је за 80,2%.


У жељезничком саобраћају, у другом тромјесечју 2020. године, обим превезене робе мањи је за 33,4% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 24,5%. Превезено је 85,0% мање путника, а број остварених путничких километара мањи је за 94,0%.


Промет на аеродромима Републике Српске у другом тромјесечју 2020. године биљежи пад у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је мањи за 80,0%, док је број летова домаћих авиона био мањи за 7,3%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан пад у односу на исти период претходне године и мањи је за 97,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ