Клање стоке и живине у кланицама, јул 2020.

 

 

 

 

 

Током јула 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, повећан је број закланих оваца за 20,3%, односно смањен број заклане живине и говеда за 17,5% као и свиња за 34,6%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 11,5%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 11,0%, живине за 14,6% и свиња за 28,7%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јула 2020. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 108,4% и живине за 1,8%, као и смањење броја закланих свиња за 4,4% и говеда за 13,1%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 110,8%, живине за 12,3% и свиња за 6,1%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 5,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ