Индекси промета индустријe, јун 2020.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јуну 2020. године, у поређењу са мајем 2020. године, већи је за 1,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 3,6%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 1,2%.


У јуну 2020. године, у поређењу са јуном 2019. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 14,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 6,8% и на домаћем тржишту пад од 22,8%.


У јуну 2020. године у односу на мај 2020. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 26,9%, интермедијарних производа за 2,5% и нетрајних производа за широку потрошњу за 1,5%, док је промет капиталних производа мањи за 4,8%,енергије за 22,3%.


У јуну 2020. године у односу на јун 2019. године календарски прилагођени промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 21,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 12,5%, док је промет капиталних производа мањи за 14,7% интермедијарних производа за 12,8%, и промет енергије за 95,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ