Индекси потрошачких цијена, јул 2020. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јулу 2020. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,4%.


У односу на јул 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,3%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, индекс одјељка Превоз виши је за 1,2%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,3%, док су индекси одјељака Алкохолна пића и дуван и Ресторани и хотели виши за 0,1%. Индекси одјељака Становање, Здравство, Комуникације, Рекреација и култура и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 3,4%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 1,1%, док је индекс одјељка Остала добра и услуге нижи за 0,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ