Индекси индустријске производње, јул 2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јулу 2020. године, у поређењу са јуном 2020. године, већа је за 5,7%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јулу 2020. године, у поређењу са јулом 2019. године мања је за 12,8%.


У јулу 2020. године у односу на јун 2020. године, десезонирана производња енергије већа је за 24,2%, трајних производа за широку потрошњу за 11,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,1%, док је производња капиталних производа мања за 3,0% и интермедијарних производа за 3,4%.


У јулу 2020. године у односу на јул 2019. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 35,1%, док је производња енергије мања за 8,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 11,9%, интермедијарних производа за 19,5% и производња капиталних производа за 22,1%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јулу 2020. године у поређењу са јуном 2020. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 24,2%, и у подручју Вађењe руда и камена раст од 7,9%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 3,2%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јулу 2020. године у поређењу са јулом 2019. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи пад од 6,9%, у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 13,8% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 21,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ