Индекси производње у грађевинарству, друго тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у другом тромјесечју2020. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 0,4%.Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња уграђевинарству на објектима високоградње већа је за 0,2%, док је на објектиманискоградње мања за 0,8%.


Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у другомтромјесечју 2020. године, у поређењу са другим тромјесечјем 2019. године, мања је за 3,8%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње мања је за 1,7% и на објектима нискоградње за 5,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ