Индекси промета индустријe, мај 2020.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у мају 2020. године, у поређењу са априлом 2020. године, већи је за 3,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 4,3% и на домаћем тржишту раст од 3,4%.

У мају 2020. године, у поређењу са мајем 2019. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 18,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 14,6% и на домаћем тржишту пад од 22,0%.


У мају 2020. године у односу на април 2020. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 50,1%, енергије за 22,7%, капиталних производа за 12,2% и нетрајних производа за широку потрошњу за 10,5%, док је промет интермедијарних производа мањи за 1,0%.


У мају 2020. године у односу на мај 2019. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 8,4%, док је промет капиталних производа мањи за 5,3%, интермедијарних производа за 16,5%, трајних производа за широку потрошњу за 18,9% и промет енергије за 93,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ