Индекси промета индустријe, јун 2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јуну 2020. године, у поређењу са мајем 2020. године, већи је за 2,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 4,9%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 0,1%.


У јуну 2020. године, у поређењу са јуном 2019. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 12,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 5,0% и на домаћем тржишту пад од 20,8%.


У јуну 2020. године у односу на мај 2020. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 26,9%, капиталних производа за 6,2%, интермедијарних производа за 2,5% и нетрајних производа за широку потрошњу за 1,5%, док је промет енергије мањи за 22,3%.


У јуну 2020. године у односу на јун 2019. године календарски прилагођени промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 21,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 12,5% и капиталних производа за 7,8%, док је промет интермедијарних производа мањи за 12,8% и промет енергије за 95,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ