Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, II тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

 

У другом тромјесечју 2020. године у Републици Српској регистровано је укупно 117 348 возила, што је за 0,1% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила, 80,7% односи се на путничке аутомобиле, 9,9% на теретна, 4,6% на прикључна возила, а 4,8% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила, 6,9% налази се у категорији старости до 5 година, 37,1% је у категорији старости од 6-15 година, док је 56,0% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 4 578 возила, односно 57,4% мање у односу на друго тромјесечје 2019. године.


Укупан број саобраћајних незгода у другом тромјесечју 2020. године мањи је за 26,6% у односу на исти период 2019. године. Број повријеђених лица мањи је за 27,3%, а број погинулих лица мањи је за 9,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ