Индекси потрошачких цијена, јун 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јуну 2020. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,2%.


У односу на јун 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,4%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, индекс одјељка Превоз виши је за 1,7%, индекси одјељака Становање и Намјештај и покућство виши су за по 0,6%, док су индекси одјељака Рекреација и култура и Остала добра и услуге виши за по 0,1%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 1,3%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,3%, док је индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи за 0,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ