Индекси индустријске производње, јун 2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јуну 2020. године, у поређењу са мајем 2020. године, мања је за 0,8%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јуну 2020. године, у поређењу са јуном 2019. године мања је за 14,7%.


У јуну 2020. године у односу на мај 2020. године, десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 27,4%, капиталних производа за 31,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,6%, интермедијарних производа за 4,0%, док је производња енергије мања за 10,0%.


У јуну 2020. године у односу на јун 2019. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 10,7%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 6,9%, капиталних производа за 12,1%, интермедијарних производа за 17,0% и производња енергије за 22,0%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јуну 2020. године у поређењу са мајем 2020. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 10,3%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 11,4% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 18,0%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јуну 2020. године у поређењу са јуном 2019. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи пад од 9,9%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 22,1% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 30,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ