Индустријска производња PRODCOM 2019. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2019. години у Републици Српској коју су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој дјелатности су регистрована, износила је 5 271 670 271 КМ. Вриједност продаје у иностранству износила је 2 234 529 506 КМ, што представља 42,4% укупне вриједности продаје индустријских производа.


Према подручјима КД БиХ 2010 највећа вриједност продаје индустријских производа остварена је у подручју (С) Прерађивачка индустрија и износи 3 718 665 771 КМ. У подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација остварена је продаја од 1 325 212 388 КМ, у подручју (B) Вађење руда и камена од 199 272 147 КМ и у подручју (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине од 28 519 965 КМ.


Продаја властитих индустријских производа износила је 4 954 837 930 КМ, што представља 94,0% укупне вриједности продаје, док је продаја индустријских производа који су резултат услужне производње износила 316 832 340 КМ или 6,0% укупне вриједности продаје.


Према индустријским областима, највећи удио у вриједности продаје индустријских производа остварен је у областима Производњa и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром и климатизација 25,1%, Производњa прехрамбених производа 15,5%, Производњa готових металних производа, осим машина и опреме 10,3% и Прерадa дрвета и производа од дрвета 7,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ