Анкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – трећи и четврти талас

 

Три статистичке институције у БиХ, Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику, у периоду од 1. јула до 31. августа 2020. године спроводиће трећи и четврти талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка.


Поменута активност траје три године, спроводи се у 12 таласа, односно тромјесечја, а реализује се кроз пројекат „Подршка статистичком сиситему Босне и Херцеговине за припрему главног оквира за узорак".


Израда главног оквира узорка је од изузетног значаја за статистичке институције, јер служи као основа за анкетна истраживања као што су Анкета о радној снази, Анкета о потрошњи домаћинстава и др.


Анкетирање на територији Републике Српске вршиће овлашћени анкетари који ће имати акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.


Напомињемо да ће анкетари приликом анкетирања примјењивати мјере које је препоручио Институт за јавно здравство Републике Српске, а које се односе на обавезно ношење заштитних маски, обавезно одржавање физичке дистанце од два метра, те спровођење анкетирања ван домаћинства, а у циљу заштите здравља и анкетара и испитаника.


Упитник садржи 13 питања, од питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, питања о статусу објекта, броју чланова домаћинства, старосној структури, образовним карактеристикама.


Умјесто упитника на папиру, овлашћени анкетари ће користити лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које ће се вршити унос података и достављати статистичким институцијама на дневној бази.


Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).