Клање стоке и живине у кланицама, мај 2020.

 

 

 

 

 

Током маја 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, смањен је број закланих грла свих врста домаћих животиња и то: говеда за 7,7%, свиња за 17,5%, живине за 24,2% и оваца за 27,2%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 2,7%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 9,1%, живине за 24,7% и оваца за 24,9%.


У поређењу са претходним мјесецом, током маја 2020. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 7,3% и свиња за 0,8%, као и смањење броја заклане живине за 8,5% и говеда за 14,1%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 9,7% и свиња за 5,9%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 0,4% и живине за 15,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ