Индекси потрошачких цијена, мај 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у мају 2020. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,8%.


У односу на мај 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 2,1%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у мају 2020. године у односу на април 2020. године, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,4%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 0,3%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,1%. Индекси одјељака Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Превоз нижи је за 3,4%, индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 3,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,7%, индекс одјељка Намјештај и покућство нижи је за 0,3%, индекс одјељка Становање нижи је за 0,2%, док је индекс одјељка Рекреација и култура нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ