Бројно стање стоке (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Пољопривредна газдинства у Републици Српској су, са стањем на дан 1. децембрa 2019. године, према претходним резултатима спроведеног анкетног истраживања, располагала са 39 хиљада коза, 189 хиљада говеда, 515 хиљада свиња, 656 хиљада оваца и 4,8 милиона комада живине.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ