Трговина на мало, април 2020.

 

 

 

 

 

!

Пандемија вируса Ковид-19 захтијевала је увођене одређених епидемиолошких мјера. Једна од мјера је била и забрана обављања трговинске дјелатности за поједине привредне субјекте. Очекивано, то се одразило и на пад промета у трговини на мало.

У априлу је дошло и до значајнијег пада цијена нафте и нафтних деривата, што је додатно утицало на пад промета код привредних субјеката чија је дјелатност трговина нафте и нафтних деривата.

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 23,9%, а у сталним цијенама мањи je за 17,5%.

 

Индекс промета трговине на мало у априлу 2020. године остварио је номинални пад од 4,7 %, а реални индекс за 4,5% у односу на базну 2015. годину.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ