Индекси потрошачких цијена, април 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у априлу 2020. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 2,1%.

 

У односу на април 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,3%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,9%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,4%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,3%, док је индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши за 0,1%. Индекси одјељака Одјећа и обућа, Комуникације, Рекреација и култура, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Превоз нижи је за 9,0%, индекс одјељка Становање нижи је за 8,3%, док је индекс одјељка Намјештај и покућствo нижи за 0,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ