Индекси индустријске производње, април 2020.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у априлу 2020. године, у поређењу са мартом 2020. године, мања је за 5,3%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у априлу 2020. године, у поређењу са априлом 2019. године мања је за 8,8%.

 

У априлу 2020. године у односу на март 2020. године десезонирана производња енергије мања је за 2,0%, интермедијарних производа за 2,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 18,5%, капиталних производа за 19,3% и трајних производа за широку потрошњу за 39,1%.

 

У априлу 2020. године у односу на април 2019. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 44,8%, док је производња интермедијарних производа мања за 16,8%, нетрајних производа за широку потрошњу за 32,7%, капиталних производа за 51,3% и трајних производа за широку потрошњу за 72,3%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у априлу 2020. године у поређењу са мартом 2020. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 15,4% док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 1,2% и у подручју Прерађивачкa индустрија пад од 13,5%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у априлу 2020. године у поређењу са априлом 2019. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 61,1% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 30,6 %, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 34,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ