Индекси производње у грађевинарству, прво тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2020. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 2,1%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње мања је за 0,8% и на објектима високоградње за 3,9%.

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2020. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2019. године, мања је за 8,0%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње мања је за 2,9% и на објектима високоградње за 14,1%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ