Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, I тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

 

У првом тромјесечју 2020. године у Републици Српској регистровано је укупно 91 423 возила, што је за 1,0% више у односу на исти период претходне године. 


Од укупног броја регистрованих возила 82,3% односи се на путничке аутомобиле, 10,4% на теретна, 4,5% на прикључна возила, а 2,8% на остале категорије возила.


Посматрано по годинама старости возила, 6,8% налази се у категорији старости до 5 година, 37,3% је у категорији старости од 6-15 година, док је 55,9% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 5 044 возила, односно 34,8% мање у односу на четврто тромјесечје 2018. године.


Укупан број саобраћајних незгода у првом тромјесечју 2020. године мањи је за 0,1% у односу на исти период 2019. године. Број повријеђених лица већи је за 8,0%, а број погинулих лица мањи је за 45,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ