Клање стоке и живине у кланицама, март 2020.

 

 

 

 

 

Током марта 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године повећан је број закланих свиња за 11,5% и живине за 8,1%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 26,6% и оваца за 28,0%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 11,3% и живине за 2,5%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 21,7% и оваца за 29,5%.


У поређењу са претходним мјесецом, током марта 2020. године забиљежено је повећање бројa заклане живине за 23,1% и свиња за 10,1%, као и смањење броја закланих говеда за 5,2% и оваца за 43,3%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине заклане живине за 16,0%, свиња за 15,6% и говеда за 3,4%, док је истовремено смањена нето тежина закланих оваца за 39,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ