Средње школе на крају школске 2018/2019. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2018/2019. године 10 471 ученика завршило је школу, што је у односу на крај 2017/2018. године 31 ученик више, или 0,3%. Однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 51,0% мушких и 49,0% женских ученика.


У току 2018/2019. године 423 ученика промијенилo je школу што је у односу на претходну годину мање за 3,3%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима, износи 57,9%.


У току 2018/2019. године 211 ученика прекинуло је школовање, што је у односу на 2017/2018. годину мање за 26,9%.


Школовање се најчешћe напушта због лошег успјеха (47,8%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ