Наставници средњих школа, почетак школске 2019/2020. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2019/2020. године у средњем образовању радило је 3 944 наставника. У односу на почетак школске 2018/2019. године број наставника већи је за 1,4%. Представљено еквивалентом пуне запослености, број наставника је 2 732,1. 


Са пуним радним временом радило је 61,1% наставника, а са непуним радним временом 38,9%. Од 3 944 наставника у средњeм образовању радило је 2 486 жена, што чини 63,0%.


У старосној структури наставника, највећу групу чине наставници старости од 30-45 година, што је 51,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ