Средње школе по пољима образовања, почетак школске 2019/2020. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2019/2020. године средње школе похађало је 37 206 ученика, што је у односу на почетак школске 2018/2019. године мање за 3,4% или 1 293 ученика. 


Према пољима образовања највеће интересовање ученика било је у пољу образовања „Инжењеринг, производња и грађевинарство", 11 094 или 29,8% и у средњем образовању/општи програм 7 781 ученика или 20,9%. 


У средњем образовању има 50,3% ученица, а највећи број ученица, 4 900 или 26,2% је у средњем образовању/општи програми, које обухвата ученице у гимназијама. 


За 29,8% већи је број полазника образовања одраслих у школској 2019/2020. години у односу на школску 2018/2019. годину. Највише полазника, 46,9% похађа поље образовања „Здравље и социјална заштита".

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ