Средње школе по разредима на почетку школске 2019/2020. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2019/2020. године, средње школе је похађало 37 206 ученика, што је у односу на почетак 2018/2019. године мање за 1 293 ученика или 3,4%. 


Број ученица у односу на укупан број ученика је 50,3%. Највећи број ученика похађаo je стручне техничке школе 61,7%, затим гимназије 20,9%, док је у стручним школама било 16,2% ученика. 


Подаци за средње образовање одраслих приказани су за почетак школске 2019/2020. године, а на основу података које је доставио Завод за образовање одраслих Републике Српске. Подаци су приказани збирно и за стручне техничке и за стручне школе.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ