Индекси потрошачких цијена, март 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у марту 2020. године у односу на претходни мјесец, остао је непромијењен. 


У односу на март 2019. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 0,1%. 


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у марту 2020. године у односу на фебруар 2020. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 2,1%, индекс одјељка Намјештај и покућствo виши је за 0,4%, док су индекси одјељака Храна и безалкохолна пића и Алкохолна пића и дуван виши за по 0,3%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације, Рекреација и култура, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Превоз нижи је за 1,7%, индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 0,4%, док је индекс одјељка Становање нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ