Просјечне плате запослених, март 2020.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у марту 2020. године износила је 956 КМ и мања је и номинално и реално за 0,1% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 7,9%, а реално за 8,0%. Просјечна бруто плата исплаћена у марту 2020. године износила је 1 485 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ