Индекси индустријске производње, март 2020.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у марту 2020. године, у поређењу са фебруаром 2020. године, већа је за 1.6%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту 2020. године, у поређењу са мартом 2019. године  мања је за 3.4%.

 

У марту 2020. године у односу на фабруар 2020. године десезонирана производња енергије већа је за 23,3% и интермедијарних производа за 1,0%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 0,9%, трајних производа за широку потрошњу за 14,0% и капиталних производа за 27.6%.

 

У марту 2020. године у односу на март 2019. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 13,5%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 8,9%, интермедијарних производа за 17,1%, капиталних производа за 26,7% и трајних производа за широку потрошњу за 34,7%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у марту 2020. године у поређењу са фебруаром 2020.године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 16,0% и у подручју Вађењe руда и камена раст од 6,0%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 7,0%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у марту 2020. године у поређењу са мартом 2019. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 15,1% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 9,1 %, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 18,2%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ