Дипломирани студенти, 2019. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2019. години 4 144 студената je дипломиралo/завршилo академске или струковне студије, што је за 9,2% мање у односу на претходну годину. Од укупног броја дипломираних/завршених студената, 59,3% су студенткиње.


Према „старом" програму образовања 1,3% студената је дипломирало/завршило академске или струковне студије, а према програму прилагођеном Болоњској декларацији њих 98,7%.


Од укупног броја дипломираних/завршених студента, на високим школама дипломирало је 16,0%, a на универзитетима 84,0%.


Звање из образовне области Пословање, администрација и право стекло је 38,4%, док је најмање студената стекло звање у области Услуге (3,1%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ