Магистри наука, мастери и специјалисти, 2019. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2019. години, на високошколским установама у Републици Српској, 39 кандидата стекло је научни степен магистра наука, 332 кандидата звање мастера, а 95 кандидата стекло је стручни степен специјалисте.


Према полној структури 43,6% магистара су мушкaрци, а 56,4% су жене. Ако посматрамо мастере, 41,0% су мушкарци, а 59,0% су жене. Полну структуру код специјалиста чине мушкарци са 36,8%, док жене чине 63,2%.


Највећи број магистарских и мастер радова, односно специјалистичких испита је из области Друштвених наука, новинарства и информисања (31,8%), Здравствa и социјалнe заштитe (21,5%) и Хуманистичких наука и умјетности (12,7%), док је најмањи број из области Информационе и комуникационе технологије (2,1%) и Услуге (0,2%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ