Уписани студенти, школска 2019/2020. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2019/2020. години на први циклус студија високог образовања, укључујући и интегрисане студије, у зимски семестар уписан је 27 071 студент, од тога je 21 249 студенaта уписанo на све године студија, а 5 822 су апсолвенти.


У 2019/2020. години настављен је тренд опадања броја уписаних студената. Број уписаних студената у школској 2019/2020. години, у односу на претходну годину, мањи је за 1 935 студенaта, односно 6,7%.


Од укупног броја уписаних студената, на јавне високошколске установе уписано је 70,5%, a приватне високошколске установе 29,5%.


Према програму образовања који је прилагођен принципима Болоњске декларације студирају скоро сви студенти, њих 99,0%.


У укупном броју уписаних студената, учешће студентица је 59,5% и није се знатно промијенило у односу на претходну школску годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ