Склопљени и разведени бракови у Републици Српској, 2019.

 

 

 

 

 

Мањи број склопљених бракова 


У 2019. години у Републици Српској склопљена су 5 822 брака, што је у односу на претходну годину 144 брака мање.


Према посљедњим расположивим подацима Еуростата за 2017. годину, стопа нупцијалитета у ЕУ-27 била је 4,4 склопљена брака на 1 000 становника, а у Републици Српској, у 2019. години, било је 5,1 склопљених бракова на 1 000 становника.


Највећи број склопљених бракова између држављана Босне и Херцеговине


У 2019. години настављен је исти тренд као у претходним годинама. Највећи број склопљених бракова био је између младожења и невјеста са држављанством Босне и Херцеговине. Укупан број бракова гдје невјеста и младожења имају држављанство Босне и Херцеговине био је 5 311 или 91,2%. Од укупног броја склопљених бракова у 2019. години, у Републици Српској било је 411 или 7,1% невјеста са страним држављанством које су склопиле брак са држављанима Босне и Херцеговине. Од укупног броја невјеста са страним држављанством, њих око 72,7% имале су држављанство једне од република бивше Југославије. С друге стране, у Републици Српској било је 45 младожења са страним држављанством који су склопили брак са држављанкама Босне и Херцеговине, од тог броја око 60% имали су држављанство једне од република бивше Југославије.


Младожење старије од невјеста


Просјечна старост при склапању брака за младожењу била је 32,1 годину и у односу на претходну годину је непромијењена. Просјечна старост при склапању првог брака за младожењу била је 30,2 године. У периоду 1998-2019. године, граница склапања првог брака за младожењу повећана је за 1,6 година.


Укупна просјечна старост невјесте при склапању брака у односу на претходну годину је непромијењена и износи 28,9 година, док се граница склапања првог брака смањила за 0,1 годину и износи 27,2 године. Просјечна старост склапања првог брака за невјесту у периоду 1998-2019. године, повећана је за 2,5 година.


Невјесте у Републици Српској раније склапају брак од младожења. У старости 15-19 година, брак је склопило 306 невјеста, док су у истој старосној групи брак склопила 22 младожења.


У Републици Српској је евидентно одгађање склапања брака, како за младожење тако и за невјесте. Уочава се све веће приближавање западноевропском типу брачности, који се одликује све каснијим уласком у брак и одгађањем брака, што доводи до смањеног наталитета и самим тим до појаве све чешћег негативног природног прираштаја, те смањења броја становника појединих подручја.


Разведени бракови


У 2019. години у Републици Српској забиљежено је 920 разведених бракова. Према посљедњем заједничком пребивалишту, највећи број разведених бракова забиљежен је у Граду Бања Лука 232, Граду Бијељина 81, Граду Приједору 79, Граду Добоју и Граду Зворнику, по 49. У односу на посљедње расположиве податке Еуростата за стопу диворцијалитета ЕУ-28 (2015. година), Република Српска се налази испод просјека. Стопа диворцијалитета у ЕУ-28 (2015. године) била је 1,9 разведених бракова на 1 000 становника, а у Републици Српској у 2019. години било је 0,8 разведених бракова на 1 000 становника. На 1 000 склопљених бракова било је 158 разведених бракова.


Просјечно трајање брака прије развода било је 13,1 годинаОд укупног броја разведених бракова, од прве до пете година брака развело се 21,7% парова, 20,8% парова се развело између 5-9 година трајања брака. У току прве године брака развело се 2,6% парова, а укупан проценат бракова разведених након 25 и више година био је 15,3%.


Просјечна старост мужа при разводу брака већа је од старости жене за четири године

 

Просјечна старост мужа при разводу брака била је 42,9 година, а жене 38,9 година.Највећи број разведених бракова је без издржаване дјеце, око 59,5%, са једним дјететом око 22,7%, са двоје и више дјеце око 17,8%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ