Клање стоке и живине у кланицама, фебруар 2020.

 

 

 

 

 

Током фебруара 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године повећан је број закланих оваца за 46,2% и свиња за 38,1%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 7,5% и живине за 8,3%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 37,2% и оваца за 35,5%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 5,2% и живине за 5,5%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током фебруара 2020. године забиљежено је смањење бројa заклане живине за 3,8%, свиња за 11,8%, оваца за  46,4% и говеда за 66,4%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих свиња за 4,4%, као и смањење нето тежине заклане живине за 1,9%, оваца за 49,7% и говеда за 75,7%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ