Индекси промета индустријe, фебруар 2020.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у фебруару 2020. године, у поређењу са јануаром 2020. године, већи је за 3,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 7,7%, а на домаћем тржишту пад од 2,4%.

 

У фебруару 2020. године, у поређењу са фебруаром 2019. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 8,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 1,1%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 19,5%.

 

У фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године укупни десезонирани промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 7,1%, капиталних производа за 4,5%, енергије за 3,6%, интермедијарних производа за 2,3% и трајних производа за широку потрошњу за 1,5%.

 

У фебруару 2020. године у односу на фебруар 2019. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 18,3%, док је промет капиталних производ мањи за 0,6%, трајних производа за широку потрошњу за 2,7%, интермедијарних производа за 7,7% и промет енергије за 91,8%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ