Образовање у саобраћају, 2019.

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2019. години, 226 ауто-школa обављало је дјелатност оспособљавања кандидата за возаче моторних возила.


Из области прописа о безбједности саобраћаја, у 2019. години 22 394 кандидата изашло је на испит, a 17 388 кандидата је положило. У односу на 2018. годину, број излазака на испит смањен је за 10,1%, док је за 10,6% смањен број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 78% у односу на број излазака кандидата.


Од 38 824 кандидата, испит из области управљања моторним возилом у 2019. години положило је 24 270 кандидата. У односу на 2018. годину број излазака на испит повећан је за 2,0%, док је за 3,1% смањен број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 63% у односу на број излазака кандидата.


У 2019. години прву помоћ полагало је 16 362 кандидата, а испит је положило 15 437 кандидата. У односу на 2018. годину, број излазака на испит смањен је за 11,8%, док је проценат кандидата који су положили испит смањен за 12,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ