Ученици основних школа по разредима, почетaк школске 2019/2020. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2019/2020. године, основне школе је похађало 88 331 ученика, што је у односу на претходну школску годину мање за 1 672 ученика, или 1,8%. Учешће броја ученица у односу на укупан број ученика износи 48,7%.


У нижим разредима (ISCED 1) је 55,6% ученика, док је у вишим разредима (ISCED 2) 44,4%. У односу на почетак 2018/2019. школске године, број уписаних ученика у I разред мањи је за 3,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ